Doppresenter - Tips på Doppresenter till Barndop

Förslag på kläder som doppresent

Kläder som Doppresent

Alla barn behöver kläder och de brukar passa utmärkt som doppresent om man inte är direkt närstående till barnet.

  • Barnryggsäck med motiv
  • Kläder med namntryck som man behåller hela livet