Doppresenter - Tips på Doppresenter till Barndop

Doppresenter i form av gåva till Välgörenhet

Välgörenhet som Doppresenter

Många föräldrar uppskattar doppresenter som inte är fysiska utan visar på omtanke om den värld det döpta barnet kommer vistas i hela sitt liv. Dessa humana och miljöriktiga doppresenter skulle kunna vara

  • Gåva till valfri hjälporganisation
  • Trädplantering för att minska klimatförändringen
  • Utsläppsrätt (läs mer på www.utslappsratt.se)
  • Fadderbarn i ett mindre utvecklat land
  • Ge bort en stjärna på himlen