Doppresenter - Tips på Doppresenter till Barndop

Monetära gåvor som doppresent

Pengar som doppresent

Alla behöver pengar för eller senare i livet och vad kan vara en bättre start för ett barn än ett startkapital som doppresent på någon form av tryggt konto med bra avkastning. Det är viktigt att man inte ger sina barn inställningen att men lånar till det man behöver utan att mn sparar till alla inköp.

  • Lyckopenningen
  • Pengar
  • Sparkonto som öppnas som doppresent men som fylls på vid lämpliga högtider som födelsedagar och konfirmation m.m.