Doppresenter - Tips på Doppresenter till Barndop

Doppresenter till föräldrarna

Doppresent till Föräldrarna

Eftersom det ändå är föräldrarna som är orsaken till dopet och att de får ta den största bördan inför och efter dopet börjar det bli vanligare med att även ge föräldrarna någon form av doppresent.

Det som småbarnsföräldrar brukar önska sig mest är att få kortare ledighet från vardagen, d.v.s. möjlighet att åka bort och bara vara de två, och kanske fundera på fler dop och doppresenter. Lämpliga presenter för föräldrarna kan vara